top of page

LÍNIA 2
Desenvolupament de la percepció d'autoeficàcia dels estudiants al llarg del Pràcticum

Aquesta línia de treball té dos propòsits principals:


1. Dissenyar un instrument per als futurs mestres per avaluar la percepció d’autoeficàcia en la pràctica indagadora.


2. Conèixer la percepció d’autoeficàcia dels futurs mestres i la seva evolució després de participar en un Pràcticum basat en la indagació.

bottom of page