top of page

Un cop implementada la pràctica dissenyada serà necessari reflexionar i valorar-ne el desenvolupament i l’impacte dels canvis realitzats.

 

En aquest sentit, les accions per desenvolupar aquesta fase són les següents:

  1. Recollir informació que ens permeti valorar el procés desenvolupat i els canvis implementats.

  2. Recollir informació sobre l’aprenentatge dels estudiants que han participat en l’escenari o la pràctica educativa.

  3. Reflexionar sobre quins aspectes es podrien millorar en un futur.

opinion-poll-g5d756e796_1920.jpg

Comprovem

bottom of page