top of page

LÍNIA 3
Anàlisi sistemàtica de la pràctica docent

Aquesta línia de treball té cinc propòsits principals:

1. Analitzar quines són les dificultats i els facilitadors que apareixen quan els futurs mestres aprenen les diferents fases d’un cicle indagador, així com conèixer quins són els suports que esdevenen clau en els processos de supervisió i mentoria.

2. Analitzar els elements facilitadors i les barreres que apareixen a l'escola i en el procés de mentoria en les diferents fases del procés d'indagació. 

3. Relacionar el tipus de feedback que es dona en els processos de mentoria amb altres dimensions com la percepció d’autoeficàcia i el coneixement de la pràctica indagadora.

4. Avaluar quins tipus de feedback resulten més adequats en els processos de mentoria per resoldre les dificultats que els estudiants manifesten en les diferents fases d’un procés d’indagació.

5. Avaluar l’ús del programa VEO (Video Enhance Observation) per supervisar les pràctiques.

bottom of page