top of page
Proyecto visual

EL PROJECTE

Aquest projecte s’emmarca dins la línia de recerca La Millora de les Pràctiques Docents a partir dels Processos d’Indagació Educativa del Grup de Recerca SINTE (www.sinte.me). Entenem la INDAGACIÓ com un procés sistemàtic en el qual els mestres (o futurs mestres) treballen en equip per analitzar, millorar i fonamentar la seva pràctica a l’aula, involucrant-se en un cicle continu d’indagació que promou l’aprenentatge profund en equip (Liesa i Mayoral, 2020).

Objectius

 

OBJECTIU GENERAL 

 

L'objectiu general d'aquest projecte és dissenyar, implementar i avaluar un model de pràctiques formadores basades en la indagació (MPR-INDAGA).

El procés d'indagació que els futurs mestres aprenen s’inspira en l’eina de l'espiral d’indagació que proposen Kaser i Halbert (2017). Aquest procés requereix una supervisió sistemàtica de les pràctiques per part del tutor de la universitat i els mentors i/o mestres col·laboradors des de les escoles. Així doncs, l'estudiant de pràctiques durà a terme un procés d'indagació en el marc d'un context col·laboratiu amb l'escola ajudant a analitzar i implementar necessitats i aspectes clau del projecte educatiu del centre educatiu.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

  • OBJECTIU 1. Analitzar les dificultats específiques que els estudiants mostren durant el desenvolupament de cadascuna de les fases generals d'un procés d’indagació en el context de les seves pràctiques: escanejar i focalitzar una àrea de millora; comprendre i generar idees; dissenyar una pràctica educativa fonamentada i avaluar-la per millorar-la.

  • OBJECTIU 2. Analitzar els elements facilitadors i les barreres que apareixen a l'escola i en el procés de mentoria en les diferents fases del procés indagació.

 

  • OBJECTIU 3. Identificar el tipus de feedback que des de la mentoria ajuda a superar les dificultats que apareixen durant un procés d'indagació a l'escola i el desenvolupament de pràctiques educatives fonamentades.

bottom of page