top of page
open-book-gda3ea1432_1920.jpg

Fonamentem

Fonamentar implica adquirir aprenentatges sobre el focus que es vol millorar. Què diu l’evidència sobre l’àrea de millora?

Les accions per fonamentar les pràctiques educatives són les següents: 

  1. Definir quines pràctiques educatives basades en l’evidència es necessiten conèixer. 

  2. Buscar fonts d’informació que ens permetin obtenir la informació requerida (articles, llibres, entrevistes, etc.).

  3. Seleccionar la informació més rellevant per al focus.

  4. Integrar els nous coneixements durant el disseny de la pràctica educativa.

bottom of page