top of page

LÍNIA 1
Desenvolupament de la identitat indagadora

Aquesta línia de treball té tres propòsits principals: 

1. Conèixer si la participació de l'alumnat en un Pràcticum basat en la indagació influencia en el procés de construcció de la seva identitat professional, valorant com incorporen les diferents formes d’indagació en la seva pràctica professional (reflexió sistemàtica, ús de la recerca i desenvolupament d’investigació a l’aula). 

2. Analitzar quines són les dificultats que els futurs mestres mostren quan aprenen les diferents fases d’un cicle indagador.

3. Analitzar possibles relacions entre les dificultats que els futurs mestres manifesten quan aprenen les diferents fases d’un cicle indagador i el sentit i significat que atorguen a les diferents formes d’indagació.

bottom of page