top of page

Planifiquem

ux-gf3179864a_1920.jpg

Planifiquem

En aquesta fase dissenyem la pràctica segons les dades i els coneixements adquirits per tal de transformar l'àrea de millora prèviament seleccionada. En aquest sentit, en primer lloc, caldrà dissenyar el pla d'acció i, posteriorment, implementar-lo.


En el disseny s'hauran de contemplar els aspectes següents:

  • Objectius

  • Sabers

  • Activitats

  • Materials i/o altres recursos

  • Gestió de l'espai i del temps

  • Avaluació

Activitats d'aprenentatge

1

Suport al disseny de les situacions d'aprenentatge

bottom of page