top of page
data-gfabb6094b_1920.jpg

Analitzem

En aquesta primera fase, mitjançant l’anàlisi i l’observació, es busca conèixer i recollir evidències sobre com es desenvolupa el projecte educatiu de l’escola i, de manera específica, sobre la realitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 

 

Accions concretes d’aquest fase:

  1. Contextualitzar les característiques de l'entorn.

  2. Dissenyar uns instruments que permetin recollir evidències. 

  3. Examinar les dades recollides.

  4. Elaborar un informe per compartir la informació.

Síntesi de la

fase 1

Lectures al voltant de la indagació

Activitat

El mestre com a indagador

Instruments de recollida de dades

en el context

escolar 

Anàlisi del

context

Síntesi de la

fase 1

Activitats d'aprenentatge

bottom of page