top of page
magnifying-glass-g0baf6ee5b_1920.jpg

Enfoquem

Un cop feta l’anàlisi del context educatiu, cal prioritzar i concretar l'àrea de millora en la qual se centrarà el procés d'indagació. 

 

En aquest punt, les accions se centren en:

  1. Visualitzar cooperativament les dades recollides en la primera fase.

  2. Ordenar les àrees millorables en funció de les prioritats.

  3. Elecció d'un focus de millora i/o innovació.

  4. Si és necessari tornar a recollir dades més específiques del focus.

Activitats d'aprenentatge

bottom of page