top of page
fpcee-aulaseglexxi_edited.jpg

FASES DEL CICLE D'INDAGACIÓ

L'espiral d'indagació és una eina per millorar les pràctiques educatives i desenvolupar innovacions des de la col·laboració i el treball en xarxa. Consta de sis fases, que busquen aportar evidències que afavoreixin la reflexió i la fonamentació de les accions que es busquen implementar. És una eina flexible, ja que no té un inici i un final predeterminats, fet que permet començar el procés d'indagació des de qualsevol de les fases.


A continuació es mostra la valoració que fan dos estudiants participants en un Pràcticum indagador.

Analitzem

Disseny sense títol (9).png

Recursos de la fase

Enfoquem

Disseny sense títol (10).png

Recursos de la fase

Desenvolupem una intuïció

Disseny sense títol (15).png

Recursos de la fase

Fonamentem

Recursos de la fase

Disseny sense títol (12).png

Recursos de la fase

FONAMENTEM

Planifiquem

Disseny sense títol (13).png

Recursos de la fase

Comprovem

Disseny sense títol (14).png

Recursos de la fase

bottom of page